AVG


Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacy-wetgeving van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Foto Light staat als professionele schoolfoto-dienstverlening altijd garant voor de meest zorgvuldige omgang met alle data van de school, het team, de leerlingen en hun ouders / begeleiders. En natuurlijk voldoen wij volledig aan de nieuwe wetgeving AVG / GDPR !